Onderzoeken

Om een succesvol onderzoek uit te voeren voor uw bedrijf, werkt Marketing Control volgens de volgende stappen. Deze werkwijze zal tevens toegelicht worden tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Achterhalen onderzoeksvraag

Tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek bespreek ik graag uw marketingvraagstuk en vorm een beeld van uw organisatie. Na afloop van dit gesprek stel ik een vervolgtraject op, met als doel: het oplossen van uw marketingvraagstuk.

Onderzoeksplan

In het onderzoeksplan wordt het traject beschreven gekoppeld aan een tijdsplanning. Het marketingvraagstuk en het plan van aanpak staan hierbij centraal. De wijze van het onderzoek en de inhoud hiervan worden volledig afgestemd op uw bedrijf en uw kernwaarden.

Onderzoek

In deze fase voert Marketing Control voor u het onderzoek uit. Na afronding van het onderzoek, volgt een tussentijdse terugkoppeling.

Onderzoeksrapport

Na annalyse van de onderzoeksresultaten stelt Marketing Control voor u een adviesrapport op. Hierin vindt u de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Uiteraard is het mogelijk om samen dit traject te doorlopen en samen te sparren over de beste oplossing voor uw bedrijf.

Presentatie onderzoeksresultaten

Op uw verzoek verzorgt Marketing Control een presentatie van de onderzoeksresultaten en oplossingen. Denk hierbij aan presentaties op zowel management- als medewerkersniveau.