Medewerkerstevredenheid

Altijd al willen weten hoe uw medewerkers denken over uw bedrijf? Zijn uw medewerkers betrokken bij het werk? Wat kunt u hierin verbeteren? Dit zijn slechts enkele vragen waar u antwoord op krijgt met een onderzoek naar de tevredenheid van uw medewerkers.

Betrokken en tevreden personeel is van grote waarde voor uw organisatie. Tevreden medewerkers zorgen voor een hogere productiviteit en dragen bij aan een positieve sfeer en beleving. Daarbij zijn ontevreden medewerkers geen visitekaartje voor uw organisatie en kunnen bijdragen aan een lagere score op uw klanttevredenheid met alle gevolgen van dien. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek meet u hoe uw medewerkers in uw bedrijf staan en krijgt u advies om hier, indien nodig, verandering in te brengen.

Marketing Control bespreekt graag met u de mogelijkheden voor het opzetten van dit onderzoek. Veelal wordt er gekozen voor een enquête om tot een realistisch beeld te komen. Via de online enquete mogelijkheid van Marketing Control kunnen uw medewerkers namelijk anoniem de vragenlijst invullen. Uiteraard zijn er andere onderzoeksmethoden mogelijk, Marketing Control zal het onderzoek uitvoeren dat het best bij uw bedrijf past.