Mystery Shopping

Via mystery shopping is het mogelijk om door de ogen van een klant naar uw organisatie te kijken. De mystery shopper benadert uw organisatie namelijk als een gewone klant, maar let hierbij op de vooraf opgestelde criteria. Op deze manier wordt een zo realistisch mogelijk beeld geschetst van de huidige situatie.

Uw personeel kan hierbij een belangrijke rol sprelen. In het kader van integriteit noemt Marketing Control uw personeel nooit met naam en toenaam en draagt Marketing Control uitsluitend verbeterpunten aan. Op deze manier wordt uw personeel niet bestraft, maar juist betrokken bij uw organisatie.

Marketing Control presenteert graag voor het personeel de uitkomsten van het onderzoek. Bij deze presentatie staat de interactie met uw medewerkers centraal, om zo tot nuttige aanvullingen te komen en draagvlak te creëren voor eventuele verbeterpunten.