Carnaval is weer in zicht en de winkels in Brabant en Limburg liggen vol met verkleedkleding. Carnaval is echter niet het enige moment waarbij mensen zich verkleden en anders voordoen dan ze zijn. Onlangs zag ik het programma Undercover Boss waarbij de directeur van een groot bedrijf zich anders voordoet met een bepaald doel. Hij of zij neemt een week de plaats in van een werknemer in zijn eigen organisatie. De medewerkers weten niet dat de nieuwe collega in werkelijkheid hun directeur is.

Net als bij carnaval kan je ook hierbij afvragen waarom iemand zich anders voordoet dan hij werkelijk is. Wat ik sterk vind aan Undercover Boss, is dat de directeur door een verkleedpartij erachter komt wat er daadwerkelijk leeft op de werkvloer. Het geeft de directeur een realistisch beeld van wat men van het werk, het bedrijf en natuurlijk van hem/haar zelf vindt. Aan het einde volgt een evaluatie en worden de verbeterpunten behandeld.

Indien een verkleedpartij op de werkvloer u toch echt te gek is, dan zijn er natuurlijk ook andere oplossingen om uw organisatie/dienstverlening te verbeteren. De titel van deze column verwijst naar Undercover Boss en naar mystery shopping. Bij mystery shopping gaat er ook iemand undercover. Deze persoon, de mystery shopper, wordt ingehuurd met een missie; het vastleggen van de beleving bij een aankoopproces of dienstverlening. De medewerkers weten niet wie de mystery shopper is, zodat er een reëel verslag wordt uitgebracht van deze beleving. Dit verslag geeft de directeur een indicatie hoe zijn klanten behandeld worden, en hoe hij, indien nodig, bij kan sturen.

Bij het televisieprogramma komt de directeur onder andere te weten hoe het personeel over bepaalde zaken denkt. Wanneer een leidinggevende dit direct aan het personeel vraagt blijkt er een barrière te zijn waardoor medewerkers niet eerlijk durven te zijn tegenover hun leidinggevende. Wilt u als directeur toch weten wat medewerkers daadwerkelijk van u en uw bedrijf vinden, dan kunt u dit laten onderzoeken. De beste oplossing hierbij is een  onderzoek, waarbij de gegevens per medewerker anoniem blijven. Anders blijkt het toch een drempel te zijn om direct of indirect aan de baas aan te geven wat de eventuele knelpunten zijn. Een voorbeeld van een onderzoek dat passend kan zijn is een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voert u het onderzoek liever zelf uit? Organiseer dan een “Kom verkleed naar het werk”-dag en neem zelf de rol van mystery boss aan, zodat u zich gemakkelijk en anoniem op de werkvloer kunt begeven. Ik ben deze carnaval echter als vrijwillige mystery shopper in de horeca te vinden 😉

Alaaf!

Ps. 45% van de medewerkers geven aan dat de baas te weinig op de werkvloer aanwezig is. Waarbij 36% aangeeft dat de allerhoogste baas dan ook niet weet wat er op de werkvloer afspeelt. Dit zijn resultaten van DVJ Marktonderzoek in opdracht van Veronica naar aanleiding van het televisieprogramma Undercover Boss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *